42ο Τακτικό Ετήσιο Συνέδριο ΠΟΦΕΝ, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα , 28 Δεκεμβρίου 2015, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία.