46ο – Ετήσιο Συνέδριο – Ψήφισμα για Οικονομία- Φοιτητικά Επιδόματα